Spreekuur

U kunt voor het maken van een afspraak bellen op werkdagen tussen 08.00 en 12.30 uur. De assistente zal vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. Zij is verplicht (net als de huisarts) om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Terugbelspreekuur

Voor eenvoudige vragen, kort overleg en het bespreken van uitslagen hebben we een terugbelspreekuur.  Wanneer u tussen 08.00 en 12.30 uur belt en aangeeft waarvoor u de huisarts wenst te spreken, dan wordt u door de huisarts teruggebeld.