Herhaalrecept

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken via de herhaalreceptenlijn op telefoonnummer 020 403 19 92.

Houdt u er rekening mee dat er tussen bestellen en leveren altijd een werkdag zit.

Wanneer u de praktijk belt, krijgt u een keuzemenu en instructies om uw herhaalrecept op de juiste wijze in te spreken. Daarna kunt u de verbinding verbreken.

Herhaalrecepten kunt u ook 24 uur per dag bestellen via e-mail. Gebruik hiervoor het bestelformulier.

U kunt op werkdagen uw medicatie ophalen

tussen 11.30 en 12.30 uur
en tussen 16.00 en 17.00 uur.

OUDE MEDICATIE RETOUR?
U kunt dit bij onze praktijk inleveren op de volgende wijze:

doosjes: alleen de strips inleveren s.v.p.
De kartonnen doosjes zonder naam etiket kunnen bij het oud papier

flesjes en tubes: verwijder het etiket, voor uw eigen privacy

Gebruikte naalden nemen we alleen aan in een naaldencontainer.

Bestelformulier herhaalrecept