Bloed prikken

Een medewerker van het SALT laboratorium is voor bloedafname in de praktijk aanwezig op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw ID en verzekeringspasje mee te nemen, hier vraagt de laborante naar.