Bloed prikken

Een medewerker van het SALT laboratorium is voor bloedafname in de praktijk aanwezig op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur.

Voor het afgeven van materiaal of voor bloedafname, is het noodzakelijk om een geldig identiteitsdocument te kunnen tonen. Alleen dan mag de laborant de aanvraag in behandeling nemen.  Denkt u eraan dat u uw ID meeneemt.